Walne zebranie sprawozdawcze w ROD Pszczółka odbyte w dniu 22.04.2017 roku podjęło następujące uchwały:

1.    Zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2016 rok.
2.    Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za  2016 rok.
3.     Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 rok.
4.     Zatwierdziło wysokość i termin wnoszenia opłat ogrodowych w 2017 roku.
5.     Zatwierdziło Plan pracy na 2017 rok.
6.     Zatwierdziło Preliminarz finansowy na 2017 rok.
7.     Zatwierdziło wysokość świadczeń pieniężnych oraz nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD Pszczółka w Gliwicach w 2017 roku.
8.     Ws. zmiany planu zagospodarowania ROD Pszczółka w Gliwicach.
9.     Ws. realizacji zadania inwestycyjnego pn. podłączenie do sieci wod – kan projektowanego kontenera oraz istniejącego budynku socjalnego.
10.Ws. wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.
11. Ws. realizacji zadania inwestycyjnego pn. wyłożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą.
12. Ws. realizacji zadania inwestycyjnego pn. ogrodzenie drogi od strony ulic Murarskiej i Klasztornej w celu utworzenia 12. działek. 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.