W 2019 r. przypadła 5 rocznica wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mijająca czteroletnia kadencja w PZD upłynęła zatem pod znakiem wdrażania nowego prawa i dostosowywania działania całego Związku do jego wymogów. Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców stwierdza, że doświadczenia płynące ze stosowania nowej ustawy o ROD uzasadniają wniosek, iż jest ona aktem, który sprawdził się w praktyce, a ujęte w nim regulacje dobrze służą działkowcom i ogrodom.

Najbliższe zebranie Zarządu ROD Pszczółka odbędzie się 9 listopada w Biurze Zarządu o godz. 12.00

KOMUNIKAT

 ZARZĄDU ROD „ PSZCZÓŁKA "  z dnia 7.10.2019r.

 

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:
Dnia 25 i 26.10.2019 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
W związku z powyższym:
·      w dniu 25.10.2019r.od  godz. 15.30 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze B (numery działek:106-177) i zamknięcie wody,
·       w dniu 26.10.2019r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenie może  wiązać  się  z  rozliczeniem  ryczałtowym, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania.  
Jednocześnie informujemy, że w dniu 25.10.2019r.
w godz. 15.30 – 18.00 oraz w dniu 26.10.2019r. w godz. 10.00 – 16.00 w Biurze Zarządu będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej
do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1 stycznia 2020 roku.

KOMUNIKAT

 ZARZĄDU ROD „ PSZCZÓŁKA”

                                          z dnia 7.10.2019r

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:

Dnia 25 i 26.10.2019 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.

W związku z powyższym:

·      w dniu 25.10.2019r.od  godz. 15.30 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze B (numery działek:106-177) i zamknięcie wody,

·       w dniu 26.10.2019r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.

Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.

Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenie może  wiązać  się  z  rozliczeniem  ryczałtowym, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania.  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25.10.2019r.
w godz. 15.30 – 18.00 oraz w dniu 26.10.2019r. w godz. 10.00 – 16.00 w Biurze Zarządu będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.

Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej
do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1 stycznia 2020 roku.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.