Rachunki Pro Forma ws. opłat ogrodowych na 2021 rok są od dzisiaj,

tj. 1 maja 2021 roku, do odbioru u Gospodarza ogrodu, działka nr 11.

                                                Zarząd ROD Pszczółka informuje:

wywóz odpadów z ROD Pszczółka w 2021 będzie realizowany wg następującego harmonogramu:

          

Miesiąc

Data wywozu odpadów

zmieszanych

Data wywozu

szkła

Data wywozu

tworzywa

Data wywozu

papieru

KWIECIEŃ

02, 19, 30

07, 21

08, 22

09, 23

MAJ

17, 31

05, 19

06, 20

07, 21

CZERWIEC

14, 28

02, 16, 30

02, 17

04, 18

LIPIEC

12, 26

14, 28

01, 15, 29

02, 16, 30

SIERPIEŃ

09, 23

11, 25

12, 26

13, 27

WRZESIEŃ

06, 20

08, 22

09, 23

10, 24

PAŹDZIERNIK

04, 18

06, 20

07, 24

08, 25

 

Odpady z zachowaniem segregacji można wrzucać codziennie do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy.

W przeddzień wywozu odpadów kontenery będą wystawiane na parkingu Nr 1, gdzie będzie można ich doładować.

Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

   W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin.  Dotyczy to w szczególności:
1)       zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2)       zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki, wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp. 
3)       obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD.
 
Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.
Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie  uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę. 
  Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności. 
Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba. 
Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje. 
                                                                          PREZES
 
                                                           Eugeniusz KONDRACKI
 
Krajowy Zarząd PZD przekazuje Apel do działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń i zachowywanie zasad bezpieczeństwa na terenie ROD i działek w związku z panującą epidemią koronawirusa. 
Prosimy o wydrukowanie Apelu i wywieszenie go na tablicach informacyjnych.
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD PSZCZÓŁKA

z dnia 25.03.2021r.

 

Zarząd ROD „Pszczółka” informuje:

1.    Dnia 9.04.2021r. o godz. 15.00 w sektorze B (numery działek:106-177), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

    Dnia 10.04.2021r. o godz. 10.00 w sektorze A(numery działek 1-105,

    178-189), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

 

2.    Informujemy, że na dzień 12 kwietnia 2021r. zaplanowano  rozdrobnienie zbędnych gałęzi z drzew i krzewów. W związku z tym -po uzgodnieniu z Gospodarzem Ogrodu - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew i krzewów na terenie świetlicy. Okres składowania: od 6 do 11 kwietnia 2021r. w obecności Gospodarza Ogrodu.

 

3.    Od 25.03.2021r. można  codziennie wrzucać odpady zmieszane oraz segregowane (plastik, szkło, papier) do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy. Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

4.    Główne zasady wjazdu samochodem osobowym w 2021 roku na teren ROD „Pszczółka” są następujące:

·      Upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD i parkowania na parkingach są działkowcy oraz małżonkowie działkowców-maksymalnie 2 samochody na działkę;

·         Konkubenci oraz rodzina działkowca nie są upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD,

·  Samochód wjeżdżający na teren ROD powinien mieć identyfikator (należy zgłosić do Biura Zarządu podczas dyżuru w każdy piątek w okresie 1 kwietnia 31 października) umieszczony za przednią szybą,

·         Dowożenie materiałów do działki odbywa się w piątki od godz. 15.00 do soboty do godz.20.00, w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.