Zarząd ROD Pszczółka informuje, że w związku z prowadzonymi inwestycjami w al. Głównej, z dniem 14.05.2018r.  nastąpi zmiana w ruchu pojazdów samochodowych na terenie Ogrodu.

Dojazd/wyjazd do/z parkingów wewnętrznych od strony  ul. Murarskiej odbywać się będzie bramą Nr 3 oraz al.  Agrestową i al. Malinową.

Zmiana obowiązywać będzie na czas prowadzonych inwestycji.

Planowany termin zakończenia inwestycji: do 30.06. 2018 roku.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

1

Zarząd ROD Pszczółka zaprasza  dzieci i wnuków działkowców wraz z opiekunami na:

 

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

dnia 03.06. 2018r., godz. 14.00, teren Świetlicy Ogrodu.

1.   W programie:

· gry i zabawy animacyjne,

· modelowanie baloników,

· pokaz Wielkich Baniek Mydlanych,

· warsztaty Wielkich Baniek Mydlanych,

· zabawy sportowe,

· zabawy z chustą animacyjną,

· malowanie buziek (farbki z atestem),

 

W programie wystąpi 4-ech animatorów, w tym chodząca maskotka Myszka Mickey z firmy:

 

2.    Dla uczestników przewiduje się poczęstunek

3.    Dodatkowo od godz. 12.00 zawody w tenisie stołowym.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  W 2018 ROKU

1.      Opłata ogrodowa                                                                                           0,50 zł/m2

2.      Opłata za pobraną wodę w 2017r. – ilość m³ zużytej wody x 4,82 zł/m³  

3.      Opłata wodna za 2017r. -                                          w wys.                             8,75 zł

4.      Zaliczka na wodę  w 2018r.                                                 suma poz. 2 i 3

5.      Opłata za pobraną energię elektryczną w 2017r.: ilość kWh x 0,55 zł/kWh

6.      Opłata energetyczna za 2017r .                                                                       9,52 zł

7.      Zaliczka na energię elektryczną  w 2017r.                           suma poz. 5 i 6

8.      Podłączenie energii elektrycznej do działki  
         dla działkowców sprzed 2016 roku                                                               600,00 zł

 

Zgodnie z decyzją  Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców:

Składka członkowska                                                                                               6,00 zł      

lub gdy oboje małżonkowie są członkami PZD                                                       po  3,00 zł

 

Zgodnie z Uchwałą  OZŚL.  Polskiego Związku Działkowców

podwyższoną opłatę ogrodową uiszczaną przez działkowca w roku nabycia
prawa do działki rodzinnej w wys.                                                                           300,00 zł

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/VII/2018 Zarządu ROD Pszczółka

podwyższoną opłatę ogrodową uiszczaną przez działkowca w roku nabycia
prawa do działki rodzinnej w wys.                                                                           900,00 zł   

                                                                                                            

Termin wniesienia opłat:       31.05.2018r.

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Pszczółka podjęło następujące uchwały:

1.     Zatwierdziło sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za  2017 rok.

2.     Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok.

3.     Uchwaliło wysokość i termin wnoszenia opłat ogrodowych w  2018 roku.

4.     Uchwaliło plan pracy na 2018 rok.

5.   Uchwaliło wysokość świadczeń pieniężnych oraz nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD Pszczółka w Gliwicach
w 2018 roku.

6.    Uchwaliło preliminarz finansowy na 2018 rok.

7.     Uchwaliło realizację zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA SIECI WODNEJ.

8.     Uchwaliło realizację zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA SIECi ELEKTROENERGETYCZNEJ.

9.     Uchwaliło realizację zadania inwestycyjnego pn. wykonanie budynku gospodarczego.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.