Na III dekadę kwietnia 2023r. zaplanowano  rozdrobnienie zbędnych gałęzi
z drzew i krzewów. W związku z tym - po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew i krzewów ( bez korzeni ) na terenie świetlicy. Okres składowania:
od 14 do 23 kwietnia 2023r. w obecności Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Gałęzie winny być ułożone jednokierunkowo w rzędach.

Dnia 14.04.2023r. o godz. 15.00 w sektorze B (numery działek:106-177),

a dnia 15.04.2023r. o godz. 10.00 w sektorze A(numery działek 1-105, 178-189),  zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       sprawdzenie działania wodomierzy pod ciśnieniem,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę),

·       puszczenie wody pod warunkiem sprawdzenia wszystkich wodomierzy i dokonania odczytów.

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika i sprawdzeniu działania wodomierza, lub w wyjątkowych sytuacjach do ww. czynności  poprosić sąsiada. 

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej - 26.02.2021

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej  [POBIERZ]

czytaj więcej 

 

Wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - 26.02.2021

Wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki [POBIERZ]

czytaj więcej 

 

Wzór uchwały o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - 26.02.2021

Wzór uchwały o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki [POBIERZ]

czytaj więcej 

 

Wzór uchwały o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki – z ważnych powodów - 26.02.2021

Wzór uchwały o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki – z ważnych powodów

[POBIERZ]

Najbliższe posiedzenie  Zarządu ROD Pszczółka

odbędzie się dnia 14.03.2023 roku o godz. 16.00

w biurze zarządu.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.