Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

Źródło: strona internetowa PZD

 

Marcowe zebranie Zarządu ROD Pszczółka w Gliwicach 

odbędzie się  5 marca 2018 roku

o godz. 16.00 w Świetlicy Ogrodu.

 

 

Zebranie Zarządu ROD Pszczółka w Gliwicach 

 odbędzie się 3 lutego 2018 roku o godz. 12.00  w Świetlicy Ogrodu.

Dnia 4 grudnia 2017 roku dokonano odbioru podłączenia do sieci miejskiej wodno - kanalizacyjnej kontenera WC oraz budynku świetlicy. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych ROD oraz dotacji z Okręgowego Zarządu Śląskiego.

W imieniu Zarządu ROD "Pszczółka" w Gliwicach składam serdeczne podziękowanie dla firmy  Instalacje Sanitarne Waldemar Szastok, ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice za profesjonalne i terminowe wykonanie zadania pt: "Podłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej projektowanego kontenera i istniejącego budynku socjalnego (Świetlicy)".

Profesjonalizm firmy i jej pracowników widoczny był na każdym etapie realizacji zadania. 

Firma wykonała instalację na gotowo wraz z końcowym odbiorem technicznym, włącznie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych (w tym odbiór przez PWiK).

Na uznanie zasługuje również profesjonalne odtworzenie terenu po wykonaniu prac.

Bardzo wysoko oceniamy współpracę z firmą Instalacje Sanitarne Waldemar Szadstok. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, ma własny transport. Polecamy firmę innym inwestorom - można na niej w pełni polegać.

Prezes Zarządu ROD Pszczółka

Ryszard BRYŁA  

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.