Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021” - 06.05.2021

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają prawo do działki w ogrodzie zrzeszonym w PZD.

Zasady i tryb konkursu dostosowane zostały do szczególnych warunków wynikających z pandemii oraz obowiązujących obostrzeń.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udział następuje poprzez złożenie:

  1. Wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021” wraz z dokumentacją fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.
  2. Podpisanego przez uczestnika konkursu, posiadającego prawo do działki ”Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”.

 

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także na specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2021 r.  

Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD dokona oceny według kryteriów określonych w Regulaminie konkursu i ustali listę laureatów  do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)            I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

b)           II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

c)            III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i wydawnictwa PZD. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Załącznik:

  1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”.
  2. Regulamin konkursu.
  3. Formularz zgłoszeniowy.
  4. Oświadczenie uczestnika konkursu.

Rachunki Pro Forma ws. opłat ogrodowych na 2021 rok są od dzisiaj,

tj. 1 maja 2021 roku, do odbioru u Gospodarza ogrodu, działka nr 11.

                                                Zarząd ROD Pszczółka informuje:

wywóz odpadów z ROD Pszczółka w 2021 będzie realizowany wg następującego harmonogramu:

          

Miesiąc

Data wywozu odpadów

zmieszanych

Data wywozu

szkła

Data wywozu

tworzywa

Data wywozu

papieru

KWIECIEŃ

02, 19, 30

07, 21

08, 22

09, 23

MAJ

17, 31

05, 19

06, 20

07, 21

CZERWIEC

14, 28

02, 16, 30

02, 17

04, 18

LIPIEC

12, 26

14, 28

01, 15, 29

02, 16, 30

SIERPIEŃ

09, 23

11, 25

12, 26

13, 27

WRZESIEŃ

06, 20

08, 22

09, 23

10, 24

PAŹDZIERNIK

04, 18

06, 20

07, 24

08, 25

 

Odpady z zachowaniem segregacji można wrzucać codziennie do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy.

W przeddzień wywozu odpadów kontenery będą wystawiane na parkingu Nr 1, gdzie będzie można ich doładować.

Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

   W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin.  Dotyczy to w szczególności:
1)       zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2)       zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki, wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp. 
3)       obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD.
 
Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.
Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie  uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę. 
  Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności. 
Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba. 
Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje. 
                                                                          PREZES
 
                                                           Eugeniusz KONDRACKI
 
Krajowy Zarząd PZD przekazuje Apel do działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń i zachowywanie zasad bezpieczeństwa na terenie ROD i działek w związku z panującą epidemią koronawirusa. 
Prosimy o wydrukowanie Apelu i wywieszenie go na tablicach informacyjnych.
 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.