Regulamin konkursu Mój super owoc w obiektywie 

 

 

Karta zgłoszeniowa Mój super owoc w obiektywie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że termin  składowania gałęzie drzew i krzewów na terenie parkingu Nr 2 celem rozdrobnienia zostaje wydłużony do dnia 20.10.2021r.

Rozdrobnienie gałęzi planowane jest na 21 lub 22.10.2021r.

Zrębki z rozdrobnionych gałęzi Działkowcy mogą pobrać na swoją działkę.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.