Dnia 16 września 2017r. na terenie Świetlicy odbyły się uroczyste obchody 30-lecia ROD Pszczółka połączone z obchodami Dnia Działkowca. Wprowadzenia dokonał I Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Marcinów i poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Bryłę.

 

Ryszard Bryła powitał wszystkich działkowców przybyłych na imprezę oraz zaproszonych gości w osobach:

·      Pana Stanisława KALISZA - Członka Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD,

·      Pana Andrzeja SYPKA  - Przewodniczącego ZM ZZPE w ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

·      Panią Marię WILKOŃ -  Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy.

W swoim wystąpieniu nawiązał do historii ROD Pszczółka (Historia ROD Pszczółka).                         

 

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:

 

PILNE!!! Dnia 28.10.2017 roku o godz. 15.00 zostanie zamknięty dopływ wody.

 

  • W dniu 27.10.2017r. – od  godz. 16.00 będzie prowadzony odczyt liczników w sektorze B
    ( numery działek:106-175),
  • w dniu 28.10.2017r. - od godz. 10.00 będzie prowadzony odczyt liczników w sektorze A (numery działek 1-105),

 

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody).

 

W wyjątkowych sytuacjach udostępnić licznik do odczytu oraz potwierdzić stan zużycia wody może sąsiad.

 

W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.

 

Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenie może  wiązać  się  
z  rozliczeniem  ryczałtowym z  uwzględnieniem niedoborów w zużyciu wody przez cały ogród.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.