Regulamin konkursu Mój super owoc w obiektywie 

 

 

Karta zgłoszeniowa Mój super owoc w obiektywie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że termin  składowania gałęzie drzew i krzewów na terenie parkingu Nr 2 celem rozdrobnienia zostaje wydłużony do dnia 20.10.2021r.

Rozdrobnienie gałęzi planowane jest na 21 lub 22.10.2021r.

Zrębki z rozdrobnionych gałęzi Działkowcy mogą pobrać na swoją działkę.

Dnia 5 i 6.11.2020 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·   w dniu 5.11.2021r. – od  godz15.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt  w   sektorze (numery działek:106-177) i zamknięcie wody,
·  w dniu 6.11.2021r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Jednocześnie informujemy, że podczas odczytu stanu liczników będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1.01.2022 roku.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.