Zarząd ROD Pszczółka informuje, że zaplanowano pod koniec marca rozdrobnienie zbędnych gałęzi z drzew i krzewów.

W związku z tym -po uzgodnieniu z Gospodarzem Ogrodu - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew i krzewów

na terenie Świetlicy.

Okres składowania: od 16 do 29 marca 2019r. w obecności Gospodarza Ogrodu.

Dzierżawca działki Nr 86 zgłosił chęć przeniesienia praw do tej działki.


W celu ustalenia wysokości zapłaty za naniesienia i nasadzenia

-kontakt telefoniczny: 503-563-737

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD PSZCZÓŁKA

  

odbędzie się w dniu  13.04.2019 r. w  świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00, w II terminie godz. 14.30.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

Dnia 12.04.2019r.5 o godz. 15.00 w sektorze B( numery działek:106-189), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy( nowych lub wymontowanych na zimę).

Dnia 13.04.2019r.5 o godz. 10.00 w sektorze A( numery działek: numery działek 1-105), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy( nowych lub wymontowanych na zimę).

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika i sprawdzeniu działania wodomierza, lub  w wyjątkowych sytuacjach do ww. czynności  poprosić sąsiada.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie nowe podłączenia wodne lub wymiana wodomierzy, w tym wodomierzy -rocznik 2010 lub starszych - powinna nastąpić przed uruchomieniem dopływu wody. Rocznik 2011 , 2012, 2013, 2014 i 2015 należy wymienić w przyszłym roku.

Strona 1 z 27

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.