1.  Przypominamy, że przed uruchomieniem wody, które planujemy na 19/20 kwietnia  2024 roku należy wymienić wszystkie wodomierze produkcji 2019 r. i starsze na koszt działkowca. Dla obniżenia kosztów zakupu i odpowiedniej jakości liczników zaplanowano centralne zakupy. Działkowcy zainteresowani taką formą zakupów winni zgłosić się do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej – Pana Jana MATUSZCZYKA – tel. 798-368-298.
 
2.  Najbliższe posiedzenie Zarządu zaplanowano na dzień 19 marca 2024r. na godz. 16.00.
 
3.  Gałęzie do zrębkowania można składować na terenie świetlicy w dniach  17-23 marca 2024r.
 
4.  Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze zaplanowano na 20 kwietnia 2024r.

PILNE!
 
Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:
Dnia 3 i 4.11.2023 roku  po sprawdzeniu sprawności liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·                 w dniu 3.11.2023r. – od  godz. 14.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze (numery działek:106-177)
i zamknięcie wody,
·                 w dniu 4.11.2023r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz
w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy kontroli i odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad.
Nieudostępnienie przez działkowców liczników do kontroli i odczytu może skutkować obciążeniem tych działkowców kosztami wszystkich ubytków wody.
Jednocześnie informujemy, że na wiosnę 2024 roku będą wymieniane wszystkie liczniki produkcji 2019 r. i starsze na koszt działkowca.

W dniach 25 i 26 września w godz. od 14.00 20.00,

z uwagi na modernizację szaf rozdzielczo - pomiarowych na terenie ROD Pszczółka będzie wyłączony dopływ prądu.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.