W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa o ROD) oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Po każdym dyżurze prawnym w Krajowej Radzie zamieszczane będą wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników i które będą umieszczane w tym artykule.  

 

 

Marcowe zebranie Zarządu ROD Pszczółka w Gliwicach 

odbędzie się  5 marca 2018 roku

o godz. 16.00 w Świetlicy Ogrodu.

 

 

Zebranie Zarządu ROD Pszczółka w Gliwicach 

 odbędzie się 3 lutego 2018 roku o godz. 12.00  w Świetlicy Ogrodu.

Dnia 4 grudnia 2017 roku dokonano odbioru podłączenia do sieci miejskiej wodno - kanalizacyjnej kontenera WC oraz budynku świetlicy. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych ROD oraz dotacji z Okręgowego Zarządu Śląskiego.

W imieniu Zarządu ROD "Pszczółka" w Gliwicach składam serdeczne podziękowanie dla firmy  Instalacje Sanitarne Waldemar Szastok, ul. Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice za profesjonalne i terminowe wykonanie zadania pt: "Podłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej projektowanego kontenera i istniejącego budynku socjalnego (Świetlicy)".

Profesjonalizm firmy i jej pracowników widoczny był na każdym etapie realizacji zadania. 

Firma wykonała instalację na gotowo wraz z końcowym odbiorem technicznym, włącznie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych (w tym odbiór przez PWiK).

Na uznanie zasługuje również profesjonalne odtworzenie terenu po wykonaniu prac.

Bardzo wysoko oceniamy współpracę z firmą Instalacje Sanitarne Waldemar Szadstok. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, ma własny transport. Polecamy firmę innym inwestorom - można na niej w pełni polegać.

Prezes Zarządu ROD Pszczółka

Ryszard BRYŁA  

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.