Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:


Dnia 27.10.2018 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A zostanie

zamknięty dopływ wody.

W związku z powyższym:

·    w dniu 26.10.2018r.od  godz. 15.30 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze B( numery działek:107-189),

·  w dniu 27.10.2018r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze A (numery działek 1-106).

Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody).

W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad.

W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.

Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenia, może wiązać  się  z  rozliczeniem  ryczałtowym z  uwzględnieniem niedoborów w zużyciu wody przez cały ogród.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA”

Zarząd informuje, że 8 września 2018 roku o godz. 14.00 rozpoczną się obchody

Dnia Działkowca w ROD „Pszczółka” na terenie Świetlicy Ogrodu.

PROGRAM

godz. 14.00

 • Otwarcie
 • Poczęstunek ( kawa + ciasto)

godz. 14.30

 • Konkursy dla dzieci

godz. 15.30

 • Wydawanie kurczaka z rożna na talony
 • Serwowanie piwa lanego za odpłatnością
 • Przeprowadzenie konkursu „Najładniejsza działka ROD Pszczółka
  w 2018r.” - wręczenie nagród
 • Ogłoszenie wyników konkursu „ Najładniejszy kompozycja z działki”  -wręczenie nagród

godz. 16.00 – 21.00

 • Zabawa taneczna
 • Zawody w przeciąganiu liny

ZAPISY
Zapisy oraz odbiór talonów na kurczaka z rożna w dniach 17, 24 i 31 sierpnia  w świetlicy ogrodu w godz. 16 - 17

lub u Gospodarza Ogrodu od dnia 18 sierpnia do dnia 4  września.

 

 

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu.

W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością  dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.

Dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze znowelizowanym regulaminem ROD, którego treść przedstawiamy poniżej. Publikujemy również uchwałę Krajowej Rady PZD o zmianie regulaminu ROD, która dokładnie określa poszczególne zmiany, które wprowadzono do tego ważnego dokumentu. 

Jednocześnie informujemy, że przyjęta nowelizacja regulaminu ROD zacznie obowiązywać w swojej zasadniczej części od 1 stycznia 2019 roku.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.