Uchwały

Podjęte uchwały na XXIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 r.:

 1. Uchwała nr 1/XXIII/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Panu Zbigniewowi Rodakowi mandatu członka Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców;
 2. Uchwała nr 2/XXIII/2014 w sprawie powołania I Wiceprezesa PZD;
 3. Uchwała nr 3/XXIII/2014 w sprawie dokooptowania Pana Edwarda Galusa do składu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców;
 4. Uchwała nr 4/XXIII/2014  w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji;
 5. Uchwała nr 5/XXIII/2014 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej z PZD w 2015 r. ;
 6. Uchwała nr 6/XXIII/2014 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu statutowego;
 7. Uchwała nr 7/XXIII/2014  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro;
 8. Uchwała nr 8/XXIII/2014 w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD;
 9. Uchwała nr 9/XXIII/2014 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego z działalności statutowej w jednostkach organizacyjnych PZD;
 10. Uchwała nr 10/XXIII/2014 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców;
 11. Uchwała nr 11/XXIII/2014 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki;
 12. Uchwała nr 12/XXIII/2014 w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania;
 13. Uchwała nr 13/XXIII/2014 w sprawie zasad funkcjonowania w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD;


 14. ( źródło KR PZD)

Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

 

Bieżące wydarzenia

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

23 października 2014r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Na przedzjazdowych konferencjach okręgowych wybranych zostało 150 delegatów na Zjazd, z czego uczestniczyło 147, frekwencja wynosiła więc aż 98%. Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.

 

 


Załącznik plikowy do pobrania

Statut_PZD_(uchwalony).docx

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.