Dlaczego projekt obywatelski - STOP rozbiórkom altan?

Czy ty też złamałeś prawo budowlane?

9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty nie spełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są wg nadzoru budowlanego samowolą budowlaną. Od 9 stycznia br. praktycznie każdy z działkowców powinien więc mieć świadomość, że - w opinii urzędników - złamał prawo budowlane. Aby uniezależnić się od uznaniowych decyzji urzędników, musimy doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego.

 

Dnia 31 maja minął termin wniesienia opłat.


Zarząd wzywa zalegających z opłatami działkowców do natychmiastowego ich uregulowania.

Zaległe opłaty w sierpniu będą przyjmowane w dniach 2, 9, 16, 22, 29,
w godz. 16-17 w Świetlicy Ogrodu


lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym ze Skarbnikiem, Panią Wiolettą BERNAIS - tel. 663526037

 

 

 

 


 

 


Delegatura Rejonowa w Gliwicach zwraca się z prośba do Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców o przesyłanie do Delegatury Rejonowej w Gliwicach wszelkich wniosków i postulatów do nowego statutu stowarzyszenia ROD. Delegatura na podstawie tych wniosków opracuje propozycje i prześle do OZ.Śl. i Krajowej Rady do ewentualnych poprawek projektu statutu. Jednocześnie uprasza się, aby wnioski były zgodne z nowa ustawą o ROD z dnia 13,grudnia 2013r oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach. bo te ustawy nas obowiązują wiec zapisy w nowym Statucie nie mogą być sprzeczne z tymi Ustawami.
W załączeniu projekt statutu:

Źródło delegatura PZD Gliwice Jan Pękala

Powstała Komisja ds. stawu.

Na spotkaniu działkowców wędkujących na stawie ROD "Pszczółka w dniu 25.05.2014r. ukonstytuowała się Komisja ds. stawu:

  • Przemysław WAINDOK - Przewodniczący Komisji        - tel.: 504 007 962
  • Mariusz PORZEZIŃSKI - Wiceprzewodniczący Komisji  - tel.: 880 814 163
  • Sławomir SOCHA         - Sekretarz Komisji                 - tel.: 605 204 058

 

Skład Komisji został zaakceptowany przez Zarząd ROD "Pszczółka" na posiedzeniu w dn. 02.06.2014r.

Wniesione przez Komisję poprawki do Regulaminu łowiska ROD "Pszczółka" zostały przez Zarząd zatwierdzone.

Do zadań Komisji należeć będzie m.in.:

  • nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu łowiska ROD "Pszczółka",
  • organizacja prac społecznie - użytecznych na terenie łowiska,
  • dbanie o porządek na terenie łowiska,
  • informowanie Zarządu ROD "Pszczółka" o wszelkich zanieczyszczeniach wpływających do stawu.

Wyrok NSA zakazuje w praktyce stawiania i istnienia altan murowanych - 30.05.2014

Szanowni Państwo,

Dla działkowców zapadł bardzo niepokojący i absurdalny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie definicji altany (http://tvn24bis.pl/informacje,187/tysiace-altanek-dzialkowych-do-rozbiorki-niekorzystny-wyrok-nsa,430122.html), który kwestionuje kilkudziesięcioletnią praktykę i dotychczasową interpretację definicji, stawiając pod znakiem zapytania nie tylko altany w ROD, ale każdy murowany budynek do 35 m2 postawiony bez pozwolenia na budowę w zgodzie z przepisami (a raczej dotychczasową ich wykładnią) i praktyką, ale wbrew definicji przyjętej ostatnio przez NSA. Walka z nadużyciami osoby, której wyrok ten dotyczy okazała się mieczem obosiecznym dla wszystkich działkowców.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.