Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i podpisany przez prezydenta RP

USTAWA

z dnia 13 grudnia 2013 r.

o rodzinnych ogrodach działkowych[1])

Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD,  który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.

To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast  realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r.

Czytamy o tym także w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta RP, w którym podkreślono, że ustawa kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa także prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Zaznaczono także, że ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje także prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.

W komunikacie przypomniano także, że zawarte w projekcie obywatelskim przepisy są wynikiem kompromisu jaki został zawarty pomiędzy uczestnikami procesu jej tworzenia, a przede wszystkim pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów. „Mogą zatem przyczynić się do zapewnienia spokojnego stanu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r.”- czytamy.

Pełna treść komunikatu opublikowanego na stronie Prezydenta RP (link).

Najlepszy prezent na Święta


Podpis prezydenta RP pod nową ustawą działkową jest z pewnością najlepszym prezentem świątecznym, jaki Bronisław Komorowski mógł podarować blisko milionowi obywateli, którzy użytkują działki w ROD. Za to z pewnością działkowcy nie zapomną podziękować.

(Źródło:KR PZD)

 

 

 

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Posłowie poparli 13 grudnia wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać 19 stycznia 2014 r. Poprzednie przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Cztery zaproponowane przez wyższą izbę parlamentu poprawki do ustawy miały charakter legislacyjny. Zmiany w prawie były niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Trybunał zakwestionował m.in. rozwiązania określające przywileje Polskiego Związku Działkowców, w tym monopol PZD na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego. Trybunał orzekł, że stare zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać 21 stycznia 2014 r.
Jedna z przyjętych poprawek dotyczy m.in. daty wejścia w życie nowych przepisów. Zgodnie z przyjętą poprawką nowe prawo zacznie obowiązywać 19 stycznia 2014 r. Wcześniej przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2014 r., zatem niegwarantowany byłby maksymalny przewidziany przez konstytucję termin na podpisanie ustawy przez prezydenta (21 dni).
Inna poprawka przewiduje, że oświadczenia woli stron, składane przy podpisywaniu umowy o przeniesieniu praw do działki, będą musiały być poświadczone notarialnie. Wcześniejsza propozycja nie wymagała takiego poświadczenia. Zdaniem senatorów zmiana ta ma zapewnić pewność i bezpieczeństwo obrotu oraz pełną identyfikację uczestników postępowania.
Co przewiduje ustawa?
Nowe przepisy zakładają m.in., że Polski Związek Działkowców zostanie przekształcony w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Związek zachowa prawa do gruntów ogrodów działkowych (użytkowanie wieczyste i użytkowanie) oraz prawo do infrastruktury czy środków znajdujących się na koncie PZD. W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, zarządy ogrodów działkowych będą musiały obowiązkowo zwołać zebranie wszystkich działkowców, by ci zdecydowali, czy chcą pozostać w PZD, czy powołają odrębne stowarzyszenie bądź stowarzyszenia. Działkowcy będą mogli w każdej chwili wystąpić z PZD, nie tracąc prawa do działki.
Akt przewiduje, że ogrody działkowe będą mogły być zlikwidowane, ale wyłącznie pod cele publiczne. W przypadku likwidacji, zagwarantowane będzie m.in. odszkodowanie np. za altany bądź nasadzenia, a ogród będzie musiał być odtworzony w innym miejscu.
Ogrody będą obszarami użyteczności publicznej, na których nie będzie można mieszkać, prowadzić działalności gospodarczej czy budować altan, których wielkości nie przewiduje ustawa. Działki będą mogły być także dziedziczone m.in. przez współmałżonków. Działkowcy i stowarzyszenia ogrodowe będą zwolnieni m.in. od podatku od gruntu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
W trakcie prac nad ustawą dochodziło m.in. do protestów działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a także manifestacji pod Sejmem oraz kancelarią premiera. Zdaniem działkowców zmiany godziły one w istotę ogrodów i mogły pozwolić na ich łatwe przejęcie przez deweloperów.
Według strony społecznej propozycja PO mogła być niekonstytucyjna, ponieważ dzieliła działkowców na bardziej i mniej uprzywilejowanych. Zdaniem prawników zachowanie tego artykułu spowodowałoby konieczność gruntownej przebudowy projektu. Podczas listopadowego spotkania premiera z działkowcami zdecydowano, aby przepisy dotyczące uwłaszczenia znalazły się w odrębnej ustawie. Prace nad nią jeszcze nie ruszyły.
W Polsce jest 4.600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Ogrody te zajmują 43 tys. ha, 90% położonych jest w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42%) i renciści (11%).
Źródło: PAP

 

 

Podziękowanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego dla działkowców - 15.12.2013

Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przez ostatni rok wspierali działania i zabiegi Polskiego Związku Działkowców oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mające na celu uchwalenie nowej, dobrej ustawy dla działkowców i ich ogrodów.

Dziękuję nie tylko 924 tysiącom obywateli, których podpisy złożono do laski marszałkowskiej, ale również kilkuset tysiącom osób, które na późniejszym etapie włączyły się w te działania pisząc tysiące listów i petycji, odwiedzając, a przynajmniej prosząc o spotkanie każdego z posłów, czy wreszcie przybywając na manifestacje w obronie projektu obywatelskiego.

Przyjmijcie moje wyrazy uznania i wdzięczności za każde pismo, jakie wysłaliście do posłów i władz RP – są one wyrazem zrozumienia i akceptacji dla naszych starań o zabezpieczenie praw działkowców i ogrodów. Po raz kolejny dowiedliśmy, że środowisko polskich działkowców i ich przyjaciół jest silne i zjednoczone, przede wszystkim zaś daliśmy świadectwo tego, że jesteśmy ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego, z którym władza powinna się liczyć. Serdecznie dziękuję za Waszą ogromną  aktywność i zaangażowanie, które sprawiły, że posłowie wsłuchali się w głos tych, którzy są solą ogrodów. Jestem głęboko przekonany, że Wasza niezłomność i nieustająca wiara w zwycięstwo, miały decydujące znaczenie dla pozytywnego rozstrzygnięcia tego procesu legislacyjnego. Bez Waszej pracy sukces, jakim jest uchwalenie przez Sejm projektu obywatelskiego ponad podziałami politycznymi, byłby niemożliwy.

Składam również serdeczne podziękowania licznym samorządowcom, oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych i związków zawodowych, którzy nie tylko od samego początku popierali nasz projekt i nierzadko zbierali pod nim podpisy, ale – co najważniejsze – wsparli nas swoim autorytetem.

To dzięki Wam wszystkim przygotowana ustawa o ogrodach działkowych już niedługo może stać się dobrym prawem dla działkowców i ogrodów. Dzień w którym projekt ten stanie się prawem, będzie prawdziwym świętem społeczeństwa obywatelskiego.

Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję


Prezes Polskiego Związku Działkowców

Eugeniusz Kondracki

 


 

Drodzy Działkowcy i Wszyscy Przyjaciele Ogrodów! - 13.12.2013

Drodzy Działkowcy i Wszyscy Przyjaciele Ogrodów!

Dzisiejsze głosowanie w Sejmie zakończyło prace parlamentarne nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Kolejny etap naszej wspólnej kampanii zakończył się sukcesem. Na gorąco pragniemy Wam „gorąco” podziękować za wsparcie, jakiego udzieliliście inicjatywie obywatelskiej.

Mamy pełną świadomość znaczenia, jakie dla jej sukcesu miał blisko milion podpisów, dziesiątki tysięcy listów oraz kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedzających parlamentarzystów i uczestniczących w innych wydarzeniach naszej kampanii.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dlatego zachęcamy Was do pisania listów do Pana Prezydenta ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )  z apelem o podpisanie ustawy - najlepiej przed 24 grudnia - aby Święta i Nowy Rok upłynęły milionowi rodzin polskich działkowców wolne od troski o przyszłość ich działek.

W grudniu 2013r. listy piszemy nie tylko do Świętego Mikołaja :).

Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

 


Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.