Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów. Projekt ustawy o ROD (plik do ściągnięcia).


Uzasadnienie do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (plik do ściągnięcia).

Przewodnik po projekcie (czytaj więcej).

 

Listy z poparciem Obywatelskiego Projektu o ROD już w Sejmie .
Projekt poparło   924 801 obywateli.Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. - 11.07.2012

Prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego prawa odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Związkowi, który jako jedyny był gotów to robić, udział w rozprawie ograniczono do odpowiedzi na pytania, bez możliwości zaprezentowania całości argumentacji.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.