Aktualnie trwa IX kadencja organów ROD "Pszczółka" . Na przestrzeni 37 lat istnienia ogrodu funkcje we władzach sprawowali:

  IX kadencja ( od 11.05.2024r. do nadal)

Skład Zarządu

Ryszard BRYŁA - Prezes

Tadeusz KULAK - Wiceprezes

Jacek FURTAK - Sekretarz

Beata ZEŻUŁA - Skarbnik 

Wioletta BERNAIS - Członek

Monika RADUSZEWSKA - Członek

Jarosław Marcinów - Członek 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Edward SZEWC - Przewodniczący 

Sylwester Jopek - Zastępca Przewodniczącego

Manfred POLOCZEK - Sekretarz 


 

 VIII kadencja ( od 13.04.2019r. do 11.05.2024r.)

Skład Zarządu

Ryszard BRYŁA - Prezes

Janusz MARCINÓW - I Wiceprezes (do 04.07.2023r.)

Tadeusz KULAK - Wiceprezes

Jacek FURTAK - Sekretarz

Beata ZEŻUŁA - Skarbnik 

Wioletta BERNAIS - Członek

Monika RADUSZEWSKA - Członek

Witold TOMICKI - Członek (od 11.07.2023r.)

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Edward SZEWC - Przewodniczący (od 11.10.2019r.)

Barbara SADKOWSKA - Przewodnicząca (do11.10.2019r.)

Marian SOKOŁOWSKI - Zastępca Przewodniczącego

Wiesław NOGA - Sekretarz (do 19.07.2022r.)

Manfred POLOCZEK - Sekretarz (od 11.12.2022r.)

.......................................................................................................................................................................................

VII kadencja ( od 25.04.2015r. do 13.04.2019r.)

Skład Zarządu

Ryszard BRYŁA - Prezes

Janusz MARCINÓW - I Wiceprezes

Tadeusz KULAK - Wiceprezes

Jacek FURTAK - Sekretarz

Wioletta BERNAIS - Skarbnik( do 12.12.2015r.)

Małgorzata POŁCZYŃSKA - Skarbnik ( od 30.03.2016r. do 13.01.2018r.)

Beata Zeżuła - Skarbnik (od 13.01.2018r.)

Jan MATUSZCZYK - Członek Zarządu - Gospodarz

Barbara MUSIAŁ - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Bogusław BARYLAK - Przewodniczący

Wiesław NOGA - Wiceprzewodniczący

Regina BEDNARSKA - Sekretarz ( do 12.12.2015r.)

Iwona LEDWOŃ - Sekretarz ( od 12.12.2015r. )

Władysław CYTARZYŃSKI - Członek Komisji

Monika RADUSZEWSKA - Członek Komisji

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

VI kadencja (od 01.05.2010r. do 25.04.2015r.)

 

Skład Zarządu:

 Ryszard BRYŁA - Prezes Zarządu

 Tadeusz KULAK - Wiceprezes  Zarządu

 Wioletta BERNAIS - Skarbnik

Bronisław KAMIŃSKI - Sekretarz

Jacek FURTAK - Z-ca Sekretarza

Janusz MARCINÓW - Członek Zarządu 

Aneta MIKA - Członek Zarządu – do 21.05.2012r. 

Jan MATUSZCZYK - Członek Zarządu – po. Gospodarz Ogrodu (od 21.05.2012r.) 

Barbara MUSIAŁ - Członek Zarządu (Gospodarz Ogrodu 08.11.2010r.) 

Maria WOLIŃSKA - Członek Zarządu 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Bogusław BARYLAK - Przewodniczący Komisji 

Adrian WACŁAWCZYK - Wiceprzewodniczący Komisji 

Regina BEDNARSKA - Sekretarz Komisji 

Wiesław NOGA - Członek Komisji

Edward SZEWC - Członek Komisji 

Skład Komisji Rozjemczej:

Mieczysław JENOROWSKI - Przewodniczący Komisji 

Stanisław BEDNARSKI - Członek Komisji 

Stefan NOWICKI - Członek Komisji 


 

V kadencja (od 27.04.2006r. do 01.05.2010r.)

 

Skład Zarządu: 

Ryszard BRYŁA - Prezes Zarządu 

Tadeusz KULAK - Wiceprezes Zarządu 

Wioletta BERNAIS - Skarbnik 

Jan MATUSZCZYK - Sekretarz (do 04.05.2009r.– od 05.05.2009 – Członek Zarządu) 

Bronisław KAMIŃSKI - Sekretarz (od 04.05.2009r.) 

Marcin WOJNAROWSKI - Gospodarz Ogrodu (do 28.04.2008r.) 

Robert MUSIAŁ - Gospodarz Ogrodu (od 28.04.2008r. do 05.08.2008r.) 

Stanisław BEDNARSKI - Członek Zarządu 

Wiesława DASZKO - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Bogusław BARYLAK - Przewodniczący Komisji 

Regina BEDNARSKA - Członek Komisji 

Stanisław WALCZUK - Członek Komisji 

Skład Komisji Rozjemczej: 

Mieczysław JENOROWSKI - Przewodniczący Komisji

Stanisław PLUTA  - Członek Komisji 

Marian RYDZ - Członek Komisji 


 

IV kadencja (od 29.05.2001r. do 27.04.2006r.)

 

Skład Zarządu: 

Ryszard BRYŁA - Prezes Zarządu 

Janusz MARCINÓW - Wiceprezes Zarządu 

Henryka KUŚNIERZ - Skarbnik (do 13.12.2002r.) 

Wanda MATUSZCZYK - Skarbnik (od 13.12.2002r.) 

Jan MATUSZCZYK - Sekretarz 

Marcin WOJNAROWSKI - Gospodarz (do 07.04.2003r.) 

Józef SZAFRANIEC - Członek Zarządu 

Stanisław WALCZUK - Członek Zarządu 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Waldemar JAMKA - Przewodniczący Komisji 

Henryka KUKUŁA - Członek Komisji 

Manfred POLOCZEK - Członek Komisji 

Skład Komisji Rozjemczej: 

Mieczysław JENOROWSKI - Przewodniczący Komisji 

Wiesław KALINOWSKI - Członek Komisji 

Zbigniew KOZŁOWSKI - Członek Komisji 


 

III kadencja (od  12.06.1996r. do 29.05.2001r.)

 

Skład Zarządu (od 28.04.1999r. do 29.05.2001r.): 

Ryszard BRYŁA - Prezes Zarządu 

Janusz MARCINÓW - Wiceprezes Zarządu 

Wanda KUBOWICZ - Skarbnik

Stanisław BEDNARSKI - Sekretarz 

Stanisław PLUTA - Gospodarz 

Józef SZAFRANIEC - Członek Zarządu 

Stanisław WALCZUK - Członek Zarządu

 

Skład Zarządu (od 12.06.1996r. do 28.04.1999r. ): 

Marian ZAJĄC - Prezes Zarządu 

Ryszard BRYŁA - Wiceprezes Zarządu 

Tadeusz KULAK - Wiceprezes Zarządu 

Piotr KATA - Sekretarz 

Jolanta POLEWSKA - Skarbnik (do 15.05.1997r.) 

Wanda KUBOWICZ - Członek Zarządu (od 15.05.1997r.) 

Stanisław BEDNARSKI - Członek Zarządu 

Władysław CYTARZYŃSKI - Członek Zarządu (do 20.03.1997r.) 

Stefan NOWICKI - Członek Zarządu (od 20.03.1997r.) 

Skład Komisji Rewizyjnej (28.04.1999r. – 29.05.2001r.): 

Marian ZAJĄC - Przewodniczący Komisji 

Tadeusz KULAK - Członek Komisji 

Piotr KATA - Członek Komisji 

Jacek FURTAK - Członek Komisji 

Leszek JUGOWIEC - Członek Komisji 

Skład Komisji Rewizyjnej (od 12.06.1996r. do 28.04.1999r.): 

Jerzy ZAJĄC - Przewodniczący Komisji (do 23.05.1998r.) 

Małgorzata POŁCZYŃSKA - Członek Komisji (do 23.05.1998r.) 

Jan MATUSZCZYK - Członek Komisji 

Skład Komisji Rozjemczej:

Mieczysław JENOROWSKI - Przewodniczący Komisji 

Stanisław CZARNUCH - Członek Komisji (do 28.04.1999r.) 

Władysław CYTARZYŃSKI - Członek Komisji (od 28.04.1999r.) 

Marian ŁĄCKI - Członek Komisji 


  

II kadencja (od 30.06.1992r. do 12.06.1996r.)

 

Skład Zarządu: 

Ryszard BRYŁA - Prezes Zarządu 

Tadeusz KULAK - Wiceprezes Zarządu 

Marian ZAJĄC - Wiceprezes Zarządu 

Piotr KATA - Sekretarz 

Henryka KUKUŁA - Skarbnik (od 14.05.1996r.) 

Jan OŁUBOWICZ - Członek Zarządu (do 06.09.1994r.) 

Stanisław BEDNARSKI - Członek Zarządu (od 06.09.1994r.) 

Jan MATUSZCZYK - Członek Zarządu 

Bogusław BARYLAK - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jerzy ZAJĄC - Przewodniczący Komisji

Skład Komisji Rozjemczej:

Mieczysław JENOROWSKI - Przewodniczący Komisji

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

I kadencja (od 05.05.1987r. do 30.06.1992r.)

  

Skład Zarządu (05.07.1989r. – 30.06.1992r.): 

Ryszard BRYŁA - Prezes Zarządu

Tadeusz KULAK - Wiceprezes Zarządu

Henryk SERWETA - Wiceprezes Zarządu

Maria SZEWYREF - Sekretarz

Marian ZAJĄC  - Członek Zarządu

Skład Zarządu (05.05.1987r. – 05.07.1989r.):

Marian ZAJĄC - Prezes Zarządu

Stanisław ONAK - Wiceprezes Zarządu

Henryk SERWETA - Wiceprezes Zarządu

Barbara MAJKOWSKA - Sekretarz

Alina SKOWRON - Skarbnik

Krystian GRZESIK - Członek Zarządu

Mieczysław KRZYWAŃSKI - Członek Zarządu

Stanisław GORZKOWSKI - Członek Zarządu

Henryk CHMIELEWSKI - Członek Zarządu

Zbigniew DZIENNIAK - Członek Zarządu

Wacław WŁODARCZYK - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Bohdan KARASZEWSKI - Przewodniczący Komisji

Edmund ŁUKASIK - Członek Komisji

Stanisław CHYŁA - Członek Komisji

Piotr NIEWCZAS - Członek Komisji

Bernard FIC - Członek Komisji

 

 


Bernard FIC - Członek Komisji

 

 


© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.