Sprawdzenie sprawności wodomierzy, odczyt zużycia wody.

PILNE!
 
Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:
Dnia 3 i 4.11.2023 roku  po sprawdzeniu sprawności liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·                 w dniu 3.11.2023r. – od  godz. 14.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze (numery działek:106-177)
i zamknięcie wody,
·                 w dniu 4.11.2023r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz
w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy kontroli i odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad.
Nieudostępnienie przez działkowców liczników do kontroli i odczytu może skutkować obciążeniem tych działkowców kosztami wszystkich ubytków wody.
Jednocześnie informujemy, że na wiosnę 2024 roku będą wymieniane wszystkie liczniki produkcji 2019 r. i starsze na koszt działkowca.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.