Rozdrabnianie gałęzi październik 2021

Informujemy, że termin  składowania gałęzie drzew i krzewów na terenie parkingu Nr 2 celem rozdrobnienia zostaje wydłużony do dnia 20.10.2021r.

Rozdrobnienie gałęzi planowane jest na 21 lub 22.10.2021r.

Zrębki z rozdrobnionych gałęzi Działkowcy mogą pobrać na swoją działkę.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

Sprawdź naszą ofertę!

 Użytkownik działki Nr 125 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

Telefon kontaktowy: 609-650-110

 

 Użytkownik działki Nr 53 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

 

Telefon kontaktowy: 517-652-555

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.