WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD "PSZCZÓŁKA"

 

  Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Pszczółka" obradujące w dniu 31 marca 2012r. podjęło następujące uchwały:

 1. Zatwierdziło   sprawozdanie   z   działalności   Zarządu   ROD,   w   tym
  merytorycznego i finansowego za 2011 r.
 2. Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2011 r.
 3. Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD za 2011 r.
 4. Zatwierdziło wysokość (6 gr/m2) i termin (31 maj) wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu
  w 2012r.
 5. Zatwierdziło liczbę godzin pracy na rzecz ogrodu (5 godz.)oraz ekwiwalentu (50 zł) za tę pracę w 2012 r.
 6. Zatwierdziło wysokość stałej opłaty ( 5 zł od licznika )za zużycie wody w 2012r.
 7. Zatwierdziło Plan inwestycji pn. Podłączenie energii elektrycznej do Ogrodu i działek"
 8. Zatwierdziło Plan pracy i preliminarz finansowy na 2012r.
 9. Zatwierdziło poprawkę do „Regulaminu  korzystania z  samochodów i innych pojazdów
  mechanicznych na terenie ROD „Pszczółka” w Gliwicach:

punkt 4 Regulaminu korzystania z samochodów i  innych pojazdów mechanicznych na terenie ROD  im. Pszczółka w Gliwicach przyjmuje nowe brzmienie:   "Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu - poza parkingi wewnętrzne-pojazdów mechanicznych dowożących materiały i sprzęt do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku  i  prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby w piątki od godziny 8ºº do soboty do godziny 10ºº w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
W awaryjnych sytuacjach wjazd może odbyć się w innym czasie za uprzednim poinformowaniem Gospodarza Ogrodu z jednodniowym wyprzedzeniem".

     10. Zatwierdziło poprawkę do „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej w ROD
     „Pszczółka” w Gliwicach:

punkt 9 Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej w ROD "Pszczółka" w Gliwicach przyjmuje nowe brzmienie:"Zainstalowany licznik nie zgodnie z pkt. 4 podlega wymianie do czasu utraty ważności". 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.