Komunikat Zarządu ROD "Pszczółka" 1-2021r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD PSZCZÓŁKA

z dnia 25.03.2021r.

 

Zarząd ROD „Pszczółka” informuje:

1.    Dnia 9.04.2021r. o godz. 15.00 w sektorze B (numery działek:106-177), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

    Dnia 10.04.2021r. o godz. 10.00 w sektorze A(numery działek 1-105,

    178-189), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

 

2.    Informujemy, że na dzień 12 kwietnia 2021r. zaplanowano  rozdrobnienie zbędnych gałęzi z drzew i krzewów. W związku z tym -po uzgodnieniu z Gospodarzem Ogrodu - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew i krzewów na terenie świetlicy. Okres składowania: od 6 do 11 kwietnia 2021r. w obecności Gospodarza Ogrodu.

 

3.    Od 25.03.2021r. można  codziennie wrzucać odpady zmieszane oraz segregowane (plastik, szkło, papier) do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy. Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

4.    Główne zasady wjazdu samochodem osobowym w 2021 roku na teren ROD „Pszczółka” są następujące:

·      Upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD i parkowania na parkingach są działkowcy oraz małżonkowie działkowców-maksymalnie 2 samochody na działkę;

·         Konkubenci oraz rodzina działkowca nie są upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD,

·  Samochód wjeżdżający na teren ROD powinien mieć identyfikator (należy zgłosić do Biura Zarządu podczas dyżuru w każdy piątek w okresie 1 kwietnia 31 października) umieszczony za przednią szybą,

·         Dowożenie materiałów do działki odbywa się w piątki od godz. 15.00 do soboty do godz.20.00, w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.