Regulamin 3

REGULAMIN "NAJLEPSZA DZIAŁKA ROD PSZCZÓŁKA W 2011r."

 

I. Cel konkursu: Popularyzacja wzorowo zagospodarowanych i uprawianych działek.

II. Organizator: Zarząd ROD „Pszczółka”.

III. Zgłoszenie działek do konkursu:

¨    Zgłoszenie na piśmie przez zainteresowanego działkowca do dnia 24.06.2011r.,

¨    Zgłoszenie na piśmie przez sąsiada działkowca do dnia 24.06.2011r.,

¨    Zgłoszenie działki do konkursu przez Zarząd ROD.

IV. Lustracja  działek: Lustrację działek  przeprowadzi w dniu 25.06.2011r.  oraz w dniu 03.09.2011r.  Komisja konkursowa w składzie:

¨    Janusz MARCINÓW

¨    Tadeusz KULAK

¨    Wioletta BERNAIS

¨    Barbara MUSIAŁ

IVOcena działek: oceny dokona ww. Komisja konkursowa w oparciu o następujące kryteria:

 

1. Rozplanowanie i urządzenie działki                                                            0-20 pkt.

( ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie )

2. Część produkcyjna działki, w tym:

a) sadownicza                                                                                          0-15 pkt.

( różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od
granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlenie, zdrowotność )

b) warzywnicza                                                                                          0-15 pkt.

( bogaty dobór gatunków, prawidłowo prowadzona uprawa )

3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:

a) bogaty dobór roślin ozdobnych                                                               0-10 pkt.

( drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny )

b) urządzenia wypoczynkowe                                                                     0-10 pkt.

4. Trawnik i jego utrzymanie                                                                           0-10 pkt.

5. Mała architektura na działce:

a) płotki, murki, trejaże, pergole                                                                  0-10 pkt.

b) oczka i zbiorniki wodne                                                                            0-5 pkt.

c) inne elementy małej architektury, np. rzeźby                                              0-5 pkt.

6.Estetyka i stan techniczny altany:

a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z Regulaminem ROD                  0-10 pkt.

b) wykorzystanie altany zgodnie Regulaminem ROD                                        0-5 pkt.

c) funkcjonalność altany                                                                               0-5 pkt.

d) estetyka altany                                                                                       0-10 pkt.

7. Posiadanie na działce kompostownia i jego wykorzystanie                               0-10 pkt.

8. Ekologia na działce                                                                                     0-15 pkt.

( domki i karmiki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów
naturalnych )

9. Estetyka działki                                                                                          0-10 pkt.

( porządek, stan ogrodzenia i urządzeń na działce ).

 

 

V. Nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł,

za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 70 zł,

za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 50 zł,

za zajęcie IV-VI miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 20 zł,

VI. Wręczenie nagród: we wrześniu 2011r.  podczas obchodów „Dnia Działkowca”.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.