Sprzedaż działki

Niżej wymienieni użytkownicy zgłosili chęć sprzedaży swoich działek:

 

Działka 113 - telefon kontaktowy: 883-905-555 

Działka 53 - telefon kontaktowy: 517-652-555

Działka Nr 63 - tel. kontaktowy: 725-349-129; 724-414-012

 

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.