Dnia 3 września 2022 r. na terenie ogrodu odbyły się uroczyste obchody 35-lecia ROD Pszczółka w Gliwicach połączone z obchodami Dnia Działkowca.

Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Ryszarda Bryła, a następnie powitał wszystkich działkowców oraz ich gości przybyłych na uroczystość a także zaproszonych przez Zarząd gości w osobach:

 • Panią Krystynę Sowę – wiceprzewodniczącą Rady M. Gliwice, a zarazem przewodniczącą Rady Osiedla Łabędy,
 • Pana Michała KLOCA - Z-cę Dyrektora w PRUiM,
 • Pana Waldemara PIGULAKA - Prezesa  Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Panią Agnieszkę DOBRAKOWSKĄ - Kierownika Biura Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Pana Bernarda FICA - sponsora ROD,

oraz działaczy związkowych:

 • Pana Stanisława Kalisza - Członka Okręgowego Zarządu  PZD w Katowicach, Członka Delegatury Gliwice,
 • Panią Grażynę STRUŻYŃSKĄ - .Członka Rady Okręgowej PZD w Katowicach , Sekretarza Delegatury Gliwice,
 • Pana Zdzisława LISOWSKIEGO - Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie wysłuchano na stojąco hymn związkowy.

Po wysłuchaniu hymnu głos zabrał Prezes Zarządu Ryszard Bryła, który w swoim  wystąpieniu nawiązał do historii ROD Pszczółka

Historia ROD Pszczółka

Po wystąpieniu Prezesa nastąpiło wręczenie odznaczeń.

Pan Stanisław Kalisz w asyście Pana Ryszarda Bryły wręczył odznaczenia związkowe.

Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” nadano pośmiertnie Panu Marianowi ZAJĄCOWI - pierwszemu Prezesowi Zarządu ROD Pszczółka. Odznakę odebrała żona Pani Aleksandra Zając, która podziękowała za odznaczenie i przekazała je do przechowywania w siedzibie ROD Pszczółka.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano:

 • Panu Jackowi FURTAKOWI,

 • Panu Janowi MATUSZCZYKOWI,

 • Panu Wiesławowi NODZE

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki Uchwałą Okręgowego Zarządu Śląskiego srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano pośmiertnie:

 • Panu Sławomirowi RADUSZEWSKIEMU, Odznakę odebrała żona Pani Monika Raduszewską.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” decyzją Zarządu ROD Pszczółka odznakę „Za zasługi dla ROD” otrzymali:

 • Michał KLOC,
 • Henryk STACHOWSKI,
 • Zdzisław KWAŚNIEWSKI,
 • Barbara MUSIAŁ

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki decyzją Zarządu ROD Pszczółka brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” otrzymali:

 • Manfred POLOCZEK,
 • Marian SOKOŁOWSKI,
 • Edward SZEWC,
 • Monika RADUSZEWSKA,
 • Beata ZEŻUŁA.

Odznaki wręczył Prezes Ryszard Bryła.

W imieniu odznaczonych za otrzymane wyróżnienia podziękował Pan Jan MATUSZCZYK, który zadeklarował dalszą pracę na rzecz ogrodu i jego działkowców.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Sowa, która przekazała na ręce Prezesa Ryszarda Bryły okolicznościowy list od Prezydenta Gliwic Pana Adama Neumanna.

 

W imieniu Rady Dzielnicy Łabędy przekazała życzenia i podziękowania dla społeczników, których praca służy środowisku.

Następnie głos zabrali związkowcy: Stanisław Kalisz, Grażyna Strużyńska, Zdzisław Lisowski, którzy pogratulowali Jubileuszu i złożyli życzenia dalszego rozwoju ROD Pszczółka.

Zdzisław Lisowski przekazał list z życzeniami od Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej a zarazem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Po wystąpieniach gości Prezes Ryszard Bryła wzniósł toast za dalszy rozwój ogrodu oraz realizację zaplanowanych celów i satysfakcji działkowców z uprawiania działek w ROD Pszczółka.

Dalsza część obchodów obfitowała w różne atrakcje:

 • pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • konkurs „Najładniejsza działka ROD”:
 - I miejsce dz. Nr 4 Państwo WAGNEROWIE,
 - II miejsce dz. Nr 125  Państwo TOMICCY,
 - III miejsce  dz. 189 Państwo KLOCOWIE,
 WYRÓŻNIENIA:
 - dz. Nr 67 Państwo TELICCY,
 - dz. Nr 179 Państwo WESOŁOWSCY,
 - dz. Nr 63 Państwo KALINOWSCY,
 - dz. Nr 134 Państwo GRĘDZIŃSCY,
 •  konkurs na „Najładniejszą kompozycję z plonów z działki”,
 • konkursy dla dzieci:
 - rzuty piłkami do otworów w ścianie (dzieci starsze),
 - rzuty piłeczkami do tarczy z rzepem (maluchy),
 - podbijanie piłeczki rakietkami do tenisa stołowego (starsze dzieci),
 - rzuty kółkiem (ringo) do celu między szczeble drabiny (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy),
 - rzuty rzutką szmacianą do donic (maluchy,
 - biegi w workach parami (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy 
 • konkurs w przeciąganiu liną,
 • zabawę taneczną.

Wszystkie konkursy zostały nagrodzone upominkami.

Zapraszamy do galerii ROD Pszczółka 35-lecie

REGULAMIN

KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA ROD PSZCZÓŁKA w 2022r.”

I.          Cel konkursu: Popularyzacja wzorowo zagospodarowanych i uprawianych działek.

II.        Organizator: Zarząd ROD „Pszczółka”. 

III. Lustracja działek: Lustrację działek przeprowadzi w dniu 27.08.2022r. Komisja konkursowa w składzie:

                          Ryszard BRYŁA

                          Tadeusz KULAK

                          Jacek FURTAK

                          Wioletta BERNAIS

IV. Ocena działek: oceny dokona ww. Komisja konkursowa w oparciu o następujące kryteria:

 1.  Zagospodarowanie działki z podziałem na strefy rekreacyjne oraz uprawowe,   racjonalne
      wykorzystanie terenu, walory użytkowe działki                                                                                                       
0-10 pkt.
2.  
Różnorodność uprawianych roślin   na   działce
a) kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność )                                                                                                                                              0-10 pkt.

b) uprawa warzywnicza  (bogaty dobór gatunków roślin uprawnych: ziół i warzywa )                                                0-10 pkt.

3.    Nasadzenia   drzew   i   krzewów   z   uwzględnieniem   zachowania odległości nasadzeń od granic działki zgodnie z regulaminem ROD                                                                                                                                                         0-10 pkt.
4.  
Elementy   wyposażenia   działki   związane   z   racjonalnym wykorzystaniem   wody,   segregacji   śmieci,  (np.   kompostownik   i   jego   wykorzystanie,   system   gromadzenia   deszczówki, sposób nawadniania upraw,  pojemniki do segregacji odpadów itp.)                                                      0-10 pkt.

5. Wyposażenie działki w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony   roślin,   uprawy   współrzędne,   stosowanie   nawozów naturalnych                                             0-10 pkt.

6. Łąka kwietna i trawnik (np. dobór gatunków w łące kwietnej, udział powierzchni trawnika   w   stosunku   do   pozostałych   nasadzeń,   estetyka   utrzymania trawnika/łąki kwietnej)                                                                                             0-10 pkt.
                                                                                                                                                       

7. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych, łączenie form ozdobnych z roślinami użytecznymi)                                                                                                                                 0-10 pkt.

8. Estetyka i stan techniczny działki (wysokość   i   stan   ogrodzenia,  powierzchnia   altany odległość od granicy, urządzenia na działce -zgodność z regulaminem ROD)                                                                                                                       0-10 pkt.
9.  
Mała architektura na działce (np.   płotki,   murki,   trejaże,   pergole,   oczka   i   zbiorniki   wodne   oraz urządzenia   wypoczynkowe   i   rekreacyjne,   wyposażenie)                                                                                                           0-10 pkt.

V. Nagrody:

za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa – o wartości do 150 zł,

za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł,

za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 75 zł,

za zajęcie IV-VI miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 50 zł.

VII. Wręczenie nagród: 3 września 2022r. podczas obchodów Jubileuszu 35-lecia ROD „Pszczółka” w  Gliwicach.

 

Komunikat Zarządu

ROD "Pszczółka" z dnia 12.08.2022r.

Zarząd ROD "Pszczółka" informuje:

1.  Uroczyste obchody Jubileuszu 35-lecia powstania ROD „Pszczółka” odbędą się 3 września 2022r.

2.  W programie:

    godz. 13.00 – Wydawanie talonów na poczęstunek

    godz. 14.00 – Rozpoczęcie uroczystości, w tym m.in.:

·     Otwarcie

·     Okolicznościowe wystąpienie Prezesa ROD

·     Wręczenie odznaczeń związkowych

·     Wystąpienie gości zaproszonych

·     Poczęstunek

·     Pokazy

·     Konkursy dla dzieci

·     Ogłoszenie wyników konkursu „ Najładniejsza działka w ROD „Pszczółka” w2022r. –  wręczenie nagród

·     Ogłoszenie wyników konkursu „Najładniejsza kompozycja z plonów  z działki”  -  wręczenie nagród

·     Zabawa taneczna

·     Zawody w przeciąganiu liny

3.   Warunki uczestnictwa w obchodach:

·       Uczestnictwo w obchodach tylko za zaproszeniem,

·       Zaproszenie można odebrać w dniach 18 i 25 sierpnia 2022r.
w godz. 16 ÷ 17 w Świetlicy Ogrodu, oraz w dniach od 19 do 27 sierpnia  u Prezesa – Dz. Nr 21  (po uzgodnieniu telefonicznym),

·       Talony na poczęstunek będą do odbioru w dniu
3 września 2022r. w godz. 13.00 – 14.00 za okazaniem ZAPROSZENIA.

4.   W związku z obchodami 35 - lecia ROD "Pszczółka"  Zarząd zwraca się z apelem do działkowców o zaprowadzenie porządku na działkach oraz w ich otoczeniu – zgodnie z Regulaminem  ROD.

 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.