Nowy termin Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczgo

Zmiana terminu Walnego zebranie sprawozdawczo – wyborczego.

Zebranie odbędzie się 11 maja 2024r.

I termin: godz. 14.00

II termin: godz. 14.30 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.