Zrębkowanie gałęzi

Na III dekadę kwietnia 2023r. zaplanowano  rozdrobnienie zbędnych gałęzi
z drzew i krzewów. W związku z tym - po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew i krzewów ( bez korzeni ) na terenie świetlicy. Okres składowania:
od 14 do 23 kwietnia 2023r. w obecności Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Gałęzie winny być ułożone jednokierunkowo w rzędach.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.