UROCZYSTE OBCHODY 35-LECIA ROD Pszczółka w Gliwicach

Dnia 3 września 2022 r. na terenie ogrodu odbyły się uroczyste obchody 35-lecia ROD Pszczółka w Gliwicach połączone z obchodami Dnia Działkowca.

Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Ryszarda Bryła, a następnie powitał wszystkich działkowców oraz ich gości przybyłych na uroczystość a także zaproszonych przez Zarząd gości w osobach:

 • Panią Krystynę Sowę – wiceprzewodniczącą Rady M. Gliwice, a zarazem przewodniczącą Rady Osiedla Łabędy,
 • Pana Michała KLOCA - Z-cę Dyrektora w PRUiM,
 • Pana Waldemara PIGULAKA - Prezesa  Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Panią Agnieszkę DOBRAKOWSKĄ - Kierownika Biura Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Pana Bernarda FICA - sponsora ROD,

oraz działaczy związkowych:

 • Pana Stanisława Kalisza - Członka Okręgowego Zarządu  PZD w Katowicach, Członka Delegatury Gliwice,
 • Panią Grażynę STRUŻYŃSKĄ - .Członka Rady Okręgowej PZD w Katowicach , Sekretarza Delegatury Gliwice,
 • Pana Zdzisława LISOWSKIEGO - Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie wysłuchano na stojąco hymn związkowy.

Po wysłuchaniu hymnu głos zabrał Prezes Zarządu Ryszard Bryła, który w swoim  wystąpieniu nawiązał do historii ROD Pszczółka

Historia ROD Pszczółka

Po wystąpieniu Prezesa nastąpiło wręczenie odznaczeń.

Pan Stanisław Kalisz w asyście Pana Ryszarda Bryły wręczył odznaczenia związkowe.

Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” nadano pośmiertnie Panu Marianowi ZAJĄCOWI - pierwszemu Prezesowi Zarządu ROD Pszczółka. Odznakę odebrała żona Pani Aleksandra Zając, która podziękowała za odznaczenie i przekazała je do przechowywania w siedzibie ROD Pszczółka.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano:

 • Panu Jackowi FURTAKOWI,

 • Panu Janowi MATUSZCZYKOWI,

 • Panu Wiesławowi NODZE

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki Uchwałą Okręgowego Zarządu Śląskiego srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano pośmiertnie:

 • Panu Sławomirowi RADUSZEWSKIEMU, Odznakę odebrała żona Pani Monika Raduszewską.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” decyzją Zarządu ROD Pszczółka odznakę „Za zasługi dla ROD” otrzymali:

 • Michał KLOC,
 • Henryk STACHOWSKI,
 • Zdzisław KWAŚNIEWSKI,
 • Barbara MUSIAŁ

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki decyzją Zarządu ROD Pszczółka brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” otrzymali:

 • Manfred POLOCZEK,
 • Marian SOKOŁOWSKI,
 • Edward SZEWC,
 • Monika RADUSZEWSKA,
 • Beata ZEŻUŁA.

Odznaki wręczył Prezes Ryszard Bryła.

W imieniu odznaczonych za otrzymane wyróżnienia podziękował Pan Jan MATUSZCZYK, który zadeklarował dalszą pracę na rzecz ogrodu i jego działkowców.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Sowa, która przekazała na ręce Prezesa Ryszarda Bryły okolicznościowy list od Prezydenta Gliwic Pana Adama Neumanna.

 

W imieniu Rady Dzielnicy Łabędy przekazała życzenia i podziękowania dla społeczników, których praca służy środowisku.

Następnie głos zabrali związkowcy: Stanisław Kalisz, Grażyna Strużyńska, Zdzisław Lisowski, którzy pogratulowali Jubileuszu i złożyli życzenia dalszego rozwoju ROD Pszczółka.

Zdzisław Lisowski przekazał list z życzeniami od Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej a zarazem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Po wystąpieniach gości Prezes Ryszard Bryła wzniósł toast za dalszy rozwój ogrodu oraz realizację zaplanowanych celów i satysfakcji działkowców z uprawiania działek w ROD Pszczółka.

Dalsza część obchodów obfitowała w różne atrakcje:

 • pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • konkurs „Najładniejsza działka ROD”:
 - I miejsce dz. Nr 4 Państwo WAGNEROWIE,
 - II miejsce dz. Nr 125  Państwo TOMICCY,
 - III miejsce  dz. 189 Państwo KLOCOWIE,
 WYRÓŻNIENIA:
 - dz. Nr 67 Państwo TELICCY,
 - dz. Nr 179 Państwo WESOŁOWSCY,
 - dz. Nr 63 Państwo KALINOWSCY,
 - dz. Nr 134 Państwo GRĘDZIŃSCY,
 •  konkurs na „Najładniejszą kompozycję z plonów z działki”,
 • konkursy dla dzieci:
 - rzuty piłkami do otworów w ścianie (dzieci starsze),
 - rzuty piłeczkami do tarczy z rzepem (maluchy),
 - podbijanie piłeczki rakietkami do tenisa stołowego (starsze dzieci),
 - rzuty kółkiem (ringo) do celu między szczeble drabiny (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy),
 - rzuty rzutką szmacianą do donic (maluchy,
 - biegi w workach parami (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy 
 • konkurs w przeciąganiu liną,
 • zabawę taneczną.

Wszystkie konkursy zostały nagrodzone upominkami.

Zapraszamy do galerii ROD Pszczółka 35-lecie

Plan Ogrodu

Wolne Działki

Sprawdź naszą ofertę!

 Użytkownik działki Nr 125 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

Telefon kontaktowy: 609-650-110

 

 Użytkownik działki Nr 53 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

 

Telefon kontaktowy: 517-652-555

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.