Regulamin konkursu "Najładniejsza działka ROD Pszczółka w 2022 r."

REGULAMIN

KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA ROD PSZCZÓŁKA w 2022r.”

I.          Cel konkursu: Popularyzacja wzorowo zagospodarowanych i uprawianych działek.

II.        Organizator: Zarząd ROD „Pszczółka”. 

III. Lustracja działek: Lustrację działek przeprowadzi w dniu 27.08.2022r. Komisja konkursowa w składzie:

                          Ryszard BRYŁA

                          Tadeusz KULAK

                          Jacek FURTAK

                          Wioletta BERNAIS

IV. Ocena działek: oceny dokona ww. Komisja konkursowa w oparciu o następujące kryteria:

 1.  Zagospodarowanie działki z podziałem na strefy rekreacyjne oraz uprawowe,   racjonalne
      wykorzystanie terenu, walory użytkowe działki                                                                                                       
0-10 pkt.
2.  
Różnorodność uprawianych roślin   na   działce
a) kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność )                                                                                                                                              0-10 pkt.

b) uprawa warzywnicza  (bogaty dobór gatunków roślin uprawnych: ziół i warzywa )                                                0-10 pkt.

3.    Nasadzenia   drzew   i   krzewów   z   uwzględnieniem   zachowania odległości nasadzeń od granic działki zgodnie z regulaminem ROD                                                                                                                                                         0-10 pkt.
4.  
Elementy   wyposażenia   działki   związane   z   racjonalnym wykorzystaniem   wody,   segregacji   śmieci,  (np.   kompostownik   i   jego   wykorzystanie,   system   gromadzenia   deszczówki, sposób nawadniania upraw,  pojemniki do segregacji odpadów itp.)                                                      0-10 pkt.

5. Wyposażenie działki w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony   roślin,   uprawy   współrzędne,   stosowanie   nawozów naturalnych                                             0-10 pkt.

6. Łąka kwietna i trawnik (np. dobór gatunków w łące kwietnej, udział powierzchni trawnika   w   stosunku   do   pozostałych   nasadzeń,   estetyka   utrzymania trawnika/łąki kwietnej)                                                                                             0-10 pkt.
                                                                                                                                                       

7. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych, łączenie form ozdobnych z roślinami użytecznymi)                                                                                                                                 0-10 pkt.

8. Estetyka i stan techniczny działki (wysokość   i   stan   ogrodzenia,  powierzchnia   altany odległość od granicy, urządzenia na działce -zgodność z regulaminem ROD)                                                                                                                       0-10 pkt.
9.  
Mała architektura na działce (np.   płotki,   murki,   trejaże,   pergole,   oczka   i   zbiorniki   wodne   oraz urządzenia   wypoczynkowe   i   rekreacyjne,   wyposażenie)                                                                                                           0-10 pkt.

V. Nagrody:

za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa – o wartości do 150 zł,

za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł,

za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 75 zł,

za zajęcie IV-VI miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 50 zł.

VII. Wręczenie nagród: 3 września 2022r. podczas obchodów Jubileuszu 35-lecia ROD „Pszczółka” w  Gliwicach.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.