Zrębkowanie gałęzi drzew

1.    Zarząd informuje, że rozdrobnienie gałęzi z drzew nastąpi 4 kwietnia 2022r. W związku z tym -po uzgodnieniu z Gospodarzem
Ogrodu - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew na parkingu Nr 2. Okres składowania: do 2 kwietnia 2022r.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.