Zamknięcie dopływu wody - 2021rok

Dnia 5 i 6.11.2020 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·   w dniu 5.11.2021r. – od  godz15.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt  w   sektorze (numery działek:106-177) i zamknięcie wody,
·  w dniu 6.11.2021r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Jednocześnie informujemy, że podczas odczytu stanu liczników będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1.01.2022 roku.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.