Identyfikatory

Identyfikatory, o których mowa w Regulaminie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD Pszczółka w Gliwicach, 


można otrzymać w biurze Zarządu, w każdy czwartek podczas dyżuru członków Zarządu.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.