Identyfikatory

Identyfikatory, o których mowa w Regulaminie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD Pszczółka w Gliwicach, 


można otrzymać w biurze Zarządu, w każdy czwartek podczas dyżuru członków Zarządu.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

Sprawdź naszą ofertę!

 Użytkownik działki Nr 125 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

Telefon kontaktowy: 609-650-110

 

 Użytkownik działki Nr 53 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

 

Telefon kontaktowy: 517-652-555

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.