Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Pszczółka - sierpień 2021r.

 

 

Dnia 21.08.2021 roku odbyło się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD Pszczółka,

które postanowiło:

Uchwałą Nr 1/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za
                                 2019 r.;

Uchwałą Nr 2/2021 zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.;

Uchwałą Nr 3/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
                                 ROD za 2019 r.;

Uchwałą Nr 4/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za
                                 2020 r.;

Uchwałą Nr 5/2021 zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.;

Uchwałą Nr 6/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
                                 ROD za 2020 r.;     

Uchwałą Nr 7/2021 zatwierdzić kooptację członka do składu organu ROD;

Uchwałą Nr 8a/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej
                                   w 2021 r.;

Uchwałą Nr 8b/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej –
                              opłata energetyczna– w 2021 r.;

Uchwałą Nr 8c/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej –
                                   opłata wodna – w 2021 r.;

Uchwałą Nr 9/2021 przyjąć do realizacji zadanie inwestycyjne (remontowe);                                    

Uchwałą Nr 10a/2021 podwyższyć kwotę przeznaczoną na świadczenia
                    pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD;         

Uchwałą Nr 10b/2021  zatwierdzić Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych
                                      na teren ROD Pszczółka w Gliwicach;

Uchwałą Nr 11/2021 przyjąć Plan pracy na 2021 r.;

Uchwałą Nr 12/2021 przyjąć Preliminarze finansowe na 2021 r.

 

 

 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

Sprawdź naszą ofertę!

 Użytkownik działki Nr 125 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

Telefon kontaktowy: 609-650-110

 

 Użytkownik działki Nr 53 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

 

Telefon kontaktowy: 517-652-555

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.