Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Pszczółka

Zarząd ROD Pszczółka przypomina:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ROD Pszczółka w Gliwicach

 

odbędzie się w dniu  21.08.2021r. na terenie świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00,  w II terminie godz. 14.30.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie
przez pełnomocników
.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

Sprawdź naszą ofertę!

 Użytkownik działki Nr 125 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

Telefon kontaktowy: 609-650-110

 

 Użytkownik działki Nr 53 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

 

Telefon kontaktowy: 517-652-555

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.