Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Pszczółka

Zarząd ROD Pszczółka przypomina:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ROD Pszczółka w Gliwicach

 

odbędzie się w dniu  21.08.2021r. na terenie świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00,  w II terminie godz. 14.30.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie
przez pełnomocników
.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.