Wywóz odpadów z ROD Pszczółka

                                                Zarząd ROD Pszczółka informuje:

wywóz odpadów z ROD Pszczółka w 2021 będzie realizowany wg następującego harmonogramu:

          

Miesiąc

Data wywozu odpadów

zmieszanych

Data wywozu

szkła

Data wywozu

tworzywa

Data wywozu

papieru

KWIECIEŃ

02, 19, 30

07, 21

08, 22

09, 23

MAJ

17, 31

05, 19

06, 20

07, 21

CZERWIEC

14, 28

02, 16, 30

02, 17

04, 18

LIPIEC

12, 26

14, 28

01, 15, 29

02, 16, 30

SIERPIEŃ

09, 23

11, 25

12, 26

13, 27

WRZESIEŃ

06, 20

08, 22

09, 23

10, 24

PAŹDZIERNIK

04, 18

06, 20

07, 24

08, 25

 

Odpady z zachowaniem segregacji można wrzucać codziennie do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy.

W przeddzień wywozu odpadów kontenery będą wystawiane na parkingu Nr 1, gdzie będzie można ich doładować.

Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.