Zamknięcie dopływu wody listopad 2020r.

 

 

 

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:
Dnia 6 i 7.11.2020 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·      w dniu 6.11.2020r. – od  godz. 15.30 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze (numery działek:106-177) i zamknięcie wody,
·       w dniu 7.11.2020r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz w sektorze  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenie może  wiązać  się   rozliczeniem  ryczałtowym, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania.  
Jednocześnie informujemy, że w dniu 6.11.2020r. 
w godz. 15.30 – 17.00 oraz w dniu 7.11.2020r. w godz. 10.00 – 12.00 w Biurze Zarządu będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej 
do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1 stycznia 2021 roku.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.