Uchwały walnego zebrania ROD "Pszczółka"

Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” obradujące w dniu 27.04.2013 roku podjęło uchwały ws.:

 

1.  Zatwierdzenia  sprawozdania   z   działalności   Zarządu   ROD,   w   tym merytorycznego i finansowego za 2012 r.

2.  Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2012 r.

3.  Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD za 2012 r.

4.  Planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.

5.  Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2013 r.

6.  Liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r.

7.  Wysokości opłaty za zużycie wody w 2013r.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.