Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD Pszczółka

 

I.        W dniu 13 kwietnia 2019 roku odbyło się   WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE w ROD Pszczółka, które wybrało nowe władze ogrodu:

 

Zarząd ROD Pszczółka:

 • Ryszard Bryła              - Prezes 
 • Janusz Marcinów        - I Wiceprezes 
 • Tadeusz Kulak             - Wiceprezes
 • Jacek Furtak                - Sekretarz
 • Beata Zeżuła                - Skarbnik
 • Wioletta Bernais          - Członek
 • Monika Raduszewska - Członek

Komisja Rewizyjna ROD Pszczółka:

 • Barbara Sadkowska - Przewodnicząca
 • Marian Sokołowski  - Zastępca Przewodniczącego
 • Wiesław Noga           - Sekretarz

oraz delegatów na Przedzjazdową Konferencję Delegatury PZD w Gliwicach w osobach : 

 • Ryszard BRYŁA 
 • Tadeusz KULAK

oraz podjęło następujące uchwały:

1.     Zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2018 r, oraz za okres kadencji.

2.     Zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

3.     Udzieliło absolutorium dla Zarządu ROD.

4.     Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji.

5.     Uchwaliło składy liczbowe zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.

6.     Dokonało wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Przedzjazdową Konferencję Delegatury PZD w Gliwicach.

7.   Uchwaliło wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2019.

 

8.     Uchwaliło wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna.

9.     Uchwaliło wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna.

10. Uchwaliło realizację zadań inwestycyjnych (remontowych):

·        Zadanie Nr 1 pn. „Modernizacja sieci wodnej”;

·        Zadanie Nr 2 pn. „Utwardzenie drogi w al. Głównej”;

·        Zadanie Nr 3 pn. „Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego”.

11. Uchwaliło podwyższenie świadczeń pieniężnych  i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.

12. Uchwaliło plan pracy na 2019 r. i program działania na kadencję.

13. Uchwaliło preliminarz finansowy na 2019 r.

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.