Zbycie praw do działki Nr 86

Dzierżawca działki Nr 86 zgłosił chęć przeniesienia praw do tej działki.


W celu ustalenia wysokości zapłaty za naniesienia i nasadzenia

-kontakt telefoniczny: 503-563-737

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.