Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ROD Pszczółka - kwiecień 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD PSZCZÓŁKA

  

odbędzie się w dniu  13.04.2019 r. w  świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00, w II terminie godz. 14.30.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.