Zamknięcie dopływu wody

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:


Dnia 27.10.2018 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A zostanie

zamknięty dopływ wody.

W związku z powyższym:

·    w dniu 26.10.2018r.od  godz. 15.30 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze B( numery działek:107-189),

·  w dniu 27.10.2018r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze A (numery działek 1-106).

Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody).

W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad.

W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.

Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenia, może wiązać  się  z  rozliczeniem  ryczałtowym z  uwzględnieniem niedoborów w zużyciu wody przez cały ogród.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.