Uchwały Walnego Zebrania

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” obradujące w dniu 26.04.2014 roku podjęło uchwały ws.:

1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD, w tym merytorycznego i finansowego   za 2013 r.

 

2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.

 

3. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2013 r.

 

4. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD za 2013 r.

 

5. Planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r.

 

6. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2014 r.

 

7. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej w 2014 r. oraz rozliczenia zaliczki wniesionej przez działkowców na realizację Projektu doprowadzenia energii elektrycznej do Ogrodu i działek,

 

8. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej w 2014 r.

 

9. Liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.

 

10. Planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców.

 

 

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.